Vytautas Didysis - Žalgirio mūšio organizatorius ir pergalės įkvėpėjas

Tokia tema buvo šiemet moksleivių rašinių konkurso, skirto Žalgirio pergalės 600 metų jubiliejui, iš jau šeštus metus Vilniaus Vytautų klubo rengto patriotinio konkursų ciklo "Lietuva, Tėvyne mūsų". Konkurse dalyvavo 26 moksleiviai iš 7-12 klasių. Dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes: jaunesniųjų (7-9 klasių) ir vyresniųjų (10-12 klasių). Rašinius vertino Klubo narys, mokslo istorikas prof. dr. Vytautas Pocius ir Klubo prezidentas Vytautas Paulaitis. Konkurso rengėjai pirmumą teikė istorinėms žinioms, istorijos faktų vertinimui. Vyresniųjų moksleivių tarpe pirmą vietą laimėjo Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos vienuoliktokė Gintarė Šimkūnaitė. Gintarei vadovavo istorijos mokytoja Danutė Jakubauskienė. Mokytoja Danutė Jakubauskienė ne tik dėsto istoriją ir skatina moksleivius domėtis istorija ir aktyviai reikštis, mokytoja vadovauja ir kraštotyros būreliui. Mokytojos D.Jakubauskienės mokiniai kasmet dalyvauja istorinių rađinių konkursuose, jau ir anksčiau, du kartus, Gintarė Šimkūnaitė buvo konkursų prizininkė. Dvi antras vietas pasidalino Šilalės rajono Norberto Vėliaus gimnazijos vienuoliktokė Agnė Čėsnaitė ir Kauno Statybininkų rengimo centro II kurso (atitinka 12 klasę) mokinys Tomas Jaščiukas, padedamas mokytojos Ilonos Skersienės. Rašinys iš kitų tarpo išsiskiria tuo, kad autorius rašo pirmuoju asmeniu "lyg Žalgirio mūšio dalyvis ir darbą baigia taip: "Pamatę didįjį magistrą nebegyvą, daugelis kryžiuočių metė ginklus, atvirkščiai,o Vytautas Didysis jį pamatęs suprato, jog tai - pergalė. Tai buvo didelė pergalė, bet gaila, kad daugelis narsių vyrų žuvo, tarp jų ir aš - nespėjau pasimėgauti pergalės skoniu". Dviem trečiomis vietomis pasidalino minėto Kauno Statybininkų rengimo centro to paties kurso mokinys Aurimas Gudauskas, taip pat padedamas mokytojos Ilonos Skersienės ir Kretingos rajono Salantų gimnazijos 4 klasės gimnazistė Raminta Benetytė, kuriai ruoštis padėjo lietuvių kalbos mokytoja Aina Stonkuvienė. Jaunesniųjų moksleivių grupėje geriausią rašinį parašė Šalčininkų rajono Eišiškių gimnazijos 8 klasės mokinė Evelina Valiukevič. Antras vietas laimėjo Radviliškio rajono Pociūnėlių pagrindinės mokyklos devintokė Katrina Paulauskytė, ją konsultavo mokytoja Roma Buivydienė ir Marijampolės rajono Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinės mokyklos septintokė Viktorija Minkovskytė, kuriai ruoštis padėjo lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Ilona Bendaravičiūtė. Trečią vietą laimėjo Vilkaviškio rajono Keturvalakių pagrindinės mokyklos devintokės Laura Bendaravičiūtė ir Evelina Gurnevičiūtė, kartu parašiusios rašinį ir vadovaujamos lietuvių kalbos mokytojos Reginos Gintautaitės bei istorijos mokytojos Linos Puskunigienės. Dar dvi trečias vietas laimėjo Klaipėdos Verdenės pagrindinės mokyklos aštuntokė Rûta Maleckaitė, vadovaujama mokytojos Jolantos Momkienës ir Vilniaus rajono Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko vidurinės mokyklos aštuntokas Artūras Jasinskij, vadovaujamas mokytojos Gretos Kniškaitės-Nagelienės. Visi paminėtieji moksleiviai apdovanoti Klubo pagyrimo raštais, Vytauto Didžiojo paveikslais (dail. A.Račas), Klubo išleista knyga "Vytautas Didysis ir Lietuva". Mokytojoms, kurioms Vilniaus Vytautų klubas reiškia ypatingą pagarbą ir dėkingumą už tai, kad jaunajai kartai padeda geriau pažinti Lietuvą ir jos istoriją, o, kaip žinia, Tėvynės meilė ateina per pažinimą. Mokytojoms įteiktos M.Jučo knygos "Žalgirio mūšis", taip pat Vytauto Didžiojo paveikslas. Renginį pagyvino Irenos Račiūnienės vadovaujami "Kadagio" ansamblio dainininkai, o pabaigoje visi, susiėmę rankomis, dainavo "Ąžuolai žaliuos žemėj Lietuvos..." Rašinių konkurso prizininkams ir mokytojoms dar buvo surengta ekskursija į Vilniaus arkikatedros bazilikos požemius.

Vytautas Paulaitis