Moksleivių rašinių konkursas

Vilniaus Vytautų klubas tęsia 2005 m. pradėtą ir tradiciniu tapusį moksleivių rašinių konkursų ciklą istorine patriotine tema „Lietuva, Tėvyne mūsų”. Konkurso tikslas – sužadinti jaunų žmonių domėjimąsi savo krašto istorija, tradicijomis, kalba, gamta, paminklais, žmonėmis – viskuo, ką turėtų mylėti ir kuo turėtų didžiuotis tikras savo krašto pilietis, patriotas. Šiais metais siūloma rašinio tema – „Vytautas Didysis – Žalgirio mūšio organizatorius ir pergalės įkvėpėjas“. Rašinių apimtis iki 3 kompiuterio puslapių. Vilniaus Vytautų klubui rašiniai pateikiami elektronine versija iki 2010 metų balandžio 18 d.adresu: vytpaulaitis@takas.lt Rašiniai bus vertinami jaunesniųjų – 7, 8 ir 9 klasių, bei vyresniųjų – 10,11 ir 12 klasių grupėse. Kiekvienoje grupėje bus skirta viena pirmoji vieta, 3 antrosios ir 5 trečiosios vietos. Iš viso bus pažymėti ir apdovanoti 18 moksleivių. Geriausių rašinių autoriai su mokytojais ir tėveliais 2010 m. gegužės 8 d. bus pakviesti į Vilnių, jiems surengta ekskursija po Vilniaus istorines įžymybes, bus apdovanoti Klubo Pagyrimo raštais, Vytauto Didžiojo paveikslais, knygomis.